KONU 5-PARALEL DİRENÇLER

BÖLÜM 4-EŞDEĞER DİRENCİN ÖZELLİKLERİ


 
 

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4 - Bölüm 5

Paralel bağlı R1 ve R2 dirençlerinin eşdeğeri

...

formülüyle bulunabilir. Aslında bu formül ...’nin farklı bir şeklidir.

 

Bağlantıdaki direnç sayısı arttıkça, R’i yukarıdaki gibi direk veren formül de büyür.

Örneğin paralel bağlı R1, R2 ve R3 dirençlerinin eşdeğeri

...

formülüyle bulunabilir.

 

Üç veya daha fazla direncin eşdeğerini iki dirençli eşdeğer formülünü birkaç defa kullanarak da bulabiliriz. Çünkü seçtiğimiz paralel bağlı 2 direnç yerine koyacağımız eşdeğer direnç, geriye kalan dirençlerle paralel olacaktır. Bu yöntem, bazı devrelerde hesaplama yaparken bize hız kazandırabilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

 
 

ÖRNEK:

Üçlü Paralel Direnç Örneği

Yukarıdaki devrede, paralel dirençlerin eşdeğerini bulalım.

Önceki bölümde aynı bağlantının eşdeğerini

...

formülüyle bulmuştuk. Şimdi de ... formülünü kullanalım.

Ohm Kanunu-Direnç

Yalnız bu formülü kullanmak için önce dirençlerden ikisini seçmemiz gerekir. 6 kΩ ve 3 kΩ’luk dirençler paralel oldukları için bu iki direncin eşdeğerini

...

olarak buluruz. Bu da devrede 3 kΩ ve 6 kΩ’luk dirençlerin yerine bir tane 2 kΩ’luk direnç koyabileceğimiz anlamına gelir.

Üç paralel direncin eşdeğeri

Böylece, karşımıza iki tane birbirine paralel 2 kΩ’luk direnç çıkar. Aynı formülü bu iki direnç için kullandığımızda eşdeğer direncin 1 kΩ olduğunu görebiliriz.

...

R formülünü uygularken R1 ve R2’nin birimleri aynıysa (Örneğin ikisi de Ω veya ikisi de kΩ’sa) yukarıda yaptığımız gibi birimleri atıp, sadece sayılarla işlem yaparak, sonuca bu ortak birimi yazabiliriz. Ancak birimlerin farklı olduğu durumlarda birim çevrimi yapmamız gerekebilir.

 
 

Paralel bağlı dirençlerin değerleri eşitse, dirençlerden birinin değerini bağlantıdaki direnç sayısına bölerek eşdeğer direnci bulabiliriz. Örneğin, paralel bağlı 5 tane 10 kΩ’luk direncin eşdeğeri ...’dur.

 

Eşdeğer direncin değeri, paralel bağlı dirençlerin tümünden küçüktür.

ÖRNEK:

Aşağıda paralel bağlı dirençler ve bu dirençlerin eşdeğerleri verilmiştir. Bu örneklerde eşdeğer direncin paralel bağlı dirençlerden küçük olduğuna dikkat edelim.

1 kΩ//4 kΩ = 0.8 kΩ

3 kΩ//3 kΩ//3 kΩ = 1 kΩ

2 kΩ//3 kΩ//6 kΩ = 1 kΩ

10 Ω//1 kΩ = 9.9 Ω

 

Biri diğerine göre çok küçük olan iki paralel direncin eşdeğeri, küçük dirence çok yakın çıkar. Bu nedenle bazı devrelerde paralel bağlı çok büyük dirençler göz ardı edilebilir.

Paralel büyük direnç-küçük direnç
Paralel büyük direncin eşdeğeri

Örneğin, yukarıdaki ilk devrede bulunan 10 MΩ’luk direncin diğer devre elemanlarının üzerindeki etkisi çok azdır. Çok hassas değerler üzerinde uğraşmıyorsak, 10 MΩ’luk direnci göz ardı edebiliriz.

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4 - Bölüm 5