KONU 5-PARALEL DİRENÇLER

BÖLÜM 1-PARALEL BAĞLANTI NEDİR?


 
 

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4 - Bölüm 5

Seri bağlantının yanı sıra, sıklıkla karşılaştığımız başka bir bağlantı türü de paralel bağlantıdır.

Paralel bağlı dirençlerin terminalleri aynı iki noktaya(düğüme) bağlıdır.

İki paralel direnç

Paralel Dirençler

Yukarıdaki devrede, R1 ve R2 dirençlerinin soldaki terminalleri A düğümüne ve sağdaki terminaller B düğümüne bağlıdır. Dolayısıyla, R1 ve R2 paraleldir.

 
 

Dirençlerin paralel oldukları, aralarına "//" işareti koyularak gösterilebilir. Örneğin, R1//R2 gösterimi, R1 ve R2 dirençlerinin paralel oldukları anlamına gelir.

 Dört Paralel Direnç

4 Paralel Direnç

Yukarıdaki bağlantıda, R1, R2, R3 ve R4 dirençlerinin sol terminalleri A düğümünde ve sağ terminalleri B düğümünde birleştikleri için bu dirençler paralel bağlıdır.

R1//R2//R3//R4

 
 

Paralel bağlantıda önemli olan şey, dirençlerin konumu değil, terminallerinin ortak iki noktaya elektriksel olarak bağlı olup olmadıklarıdır. Aşağıdaki bağlantıların tümü paraleldir.

Paralel Direnç Örneği-1
Paralel Direnç Örneği-2
Paralel Direnç Örneği-3

ÖRNEK:

Paralel Dirençler Nasıl Bulunur?

Devredeki paralel bağlı dirençleri bulalım.

 

Bu devrede, terminalleri ortak olan dirençleri bulacağız.

Paralel Dirençleri Bulma Örneği

R2, R3 ve R4 dirençlerinin yukarıdaki terminalleri elektriksel olarak birbirine bağlıdır. Benzer şekilde, aşağıdaki terminalleri de ortaktır. Bu nedenle R2, R3 ve R4 dirençleri paraleldir.

R2//R3//R4

R1 ve R2’nin birer terminalleri ortak olduğu halde, diğer terminalleri arasında 5 V’luk bir voltaj kaynağı olduğu için bu dirençler paralel değildir.

Benzer şekilde, R4 ile R5’in birer terminalleri bağlı olduğu halde, diğer terminalleri arasında R6 direncinin olması, bu dirençlerin paralel olmalarını engeller.

Paralel Dirençleri Bulma Örneğinin Çözümü

R6 ve R7’nin hem sol hem de sağ terminalleri ortak noktalarda birleştiği için bu dirençler paraleldir.

R6//R7

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4 - Bölüm 5