MATLAB FONKSİYONLARI

cos KOMUTU

 
 

❃ Radyan cinsinden verilen açının kosinüsünü bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

cos(x)

x: Radyan cinsinden açı (skaler, vektör veya matris)

 
 

AÇIKLAMA

cos() komutu, radyan cinsinden verilen açının kosinüsünü alır. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda cos komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının kosinüsünü alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

Kosinüsün formülü

❆ Bir açının kosinüsü, dik bir üçgende bu açının komşu kenarının hipotenüse oranına eşittir.

Kosinüsün grafiği

❆ Kosinüs fonksiyonu her zaman -1 ile +1 aralığındadır. Dolayısıyla, gerçek sayılarla uğraştığımız sürece cos komutuyla elde edeceğimiz değer, -1 ile +1 arasında olacaktır.

NOT: cos komutuna yazacağımız parametrenin radyan cinsinden olduğunu unutmayalım. Eğer derece cinsinden bir açının kosinüsünü bulmak istiyorsak, cosd komutunu kullanmamız gerekir.

Radyan ile derece arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

...

...

 
 

ÖRNEK

 • ...'ün kosinüsünü almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  cos(pi/3)

 • ...

  matrisindeki elemanların kosinüslerini almak için

  cos([pi/2 0 ; 0 pi/4])

  komutunu kullanırız. Bu komut tüm elemanların ayrı ayrı kosinüslerini bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

cosd: derece cinsinden kosinüs

acos: radyan cinsinden değer veren arkkosinüs fonksiyonu

sin: radyan cinsinden sinüs

tan: radyan cinsinden tanjant

cot: radyan cinsinden kotanjant

csc: radyan cinsinden kosekant

sec: radyan cinsinden sekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR