MATLAB FONKSİYONLARI

csc KOMUTU

 
 

❃ Radyan cinsinden verilen açının kosekantını bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

csc(x)

x: Radyan cinsinden açı (skaler, vektör veya matris)

 
 

AÇIKLAMA

csc() komutu, radyan cinsinden verilen açının kosekantını alır. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda csc komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının kosekantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

Kosekantın formülü

❆ Bir açının kosekantı, dik bir üçgende hipotenüsün bu açının karşı kenarına oranına eşittir. Kosekant, sinüsün çarpmaya göre tersidir.

... Kosekantın grafiği

❆ Kosekant fonksiyonu +1'den ...'a kadar ve -1'den ...'a kadar değerler alır. Gerçek sayılarla uğraştığımız sürece, kosekant -1 ile +1 arasında değer almaz.

NOT: csc komutuna yazacağımız parametrenin radyan cinsinden olduğunu unutmayalım. Eğer derece cinsinden bir açının kotanjantını bulmak istiyorsak, cscd komutunu kullanmamız gerekir.

Radyan ile derece arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

...

...

 
 

ÖRNEK

 • ...'ün kosekantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  csc(pi/3)

 • ...

  matrisindeki elemanların kosekantını almak için

  csc([pi/3 pi/5 ; pi/6 pi/4])

  komutunu kullanırız. Bu komut tüm elemanların ayrı ayrı kosekantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

cscd: derece cinsinden kosekant

acsc: radyan cinsinden değer veren arkkosekant fonksiyonu

sin: radyan cinsinden sinüs

cos: radyan cinsinden kosinüs

tan: radyan cinsinden tanjant

cot: radyan cinsinden kotantjant

sec: radyan cinsinden sekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR