MATLAB FONKSİYONLARI

cot KOMUTU

 
 

❃ Radyan cinsinden verilen açının kotanjantını bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

cot(x)

x: Radyan cinsinden açı (skaler, vektör veya matris)

 
 

AÇIKLAMA

cot() komutu, radyan cinsinden verilen açının kotanjantını alır. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda cot komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının kotanjantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

Kotanjantın formülü

❆ Bir açının kotanjantı, dik bir üçgende bu açının komşu kenarının karşı kenarına oranına eşittir. Kotanjant, tanjantın çarpmaya göre tersidir.

... Kotanjantın grafiği

❆ Kotanjant fonksiyonu ... ile ... arasında herhangi bir değer alabilir.

NOT: cot komutuna yazacağımız parametrenin radyan cinsinden olduğunu unutmayalım. Eğer derece cinsinden bir açının kotanjantını bulmak istiyorsak, cotd komutunu kullanmamız gerekir.

Radyan ile derece arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

...

...

 
 

ÖRNEK

 • ...'ün kotanjantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  cot(pi/4)

 • ...

  matrisindeki elemanların kotanjantını almak için

  cot([pi/3 pi/5 ; pi/6 pi/4])

  komutunu kullanırız. Bu komut tüm elemanların ayrı ayrı kotanjantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

cotd: derece cinsinden kotanjant

acot: radyan cinsinden değer veren arkkotanjant fonksiyonu

sin: radyan cinsinden sinüs

cos: radyan cinsinden kosinüs

tan: radyan cinsinden tanjant

csc: radyan cinsinden kosekant

sec: radyan cinsinden sekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR