MATLAB FONKSİYONLARI

tan KOMUTU

 
 

❃ Radyan cinsinden verilen açının tanjantını bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

tan(x)

x: Radyan cinsinden açı (skaler, vektör veya matris)

 
 

AÇIKLAMA

tan() komutu, radyan cinsinden verilen açının tanjantını alır. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda tan komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının tanjantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

Tanjantın formülü

❆ Bir açının tanjantı, dik bir üçgende bu açının karşı kenarının komşu kenarına oranına eşittir.

Tanjantın grafiği

❆ Tanjant fonksiyonu ... ile ... arasında herhangi bir değer alabilir.

NOT: tan komutuna yazacağımız parametrenin radyan cinsinden olduğunu unutmayalım. Eğer derece cinsinden bir açının tanjantını bulmak istiyorsak, tand komutunu kullanmamız gerekir.

Radyan ile derece arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

...

...

 
 

ÖRNEK

 • ...'ün tanjantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  tan(pi/4)

 • ...

  matrisindeki elemanların tanjantlarını almak için

  tan([pi/3 0 ; 0 pi/4])

  komutunu kullanırız. Bu komut tüm elemanların ayrı ayrı tanjantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

tand: derece cinsinden tanjant

atan: radyan cinsinden değer veren arktanjant fonksiyonu

sin: radyan cinsinden sinüs

cos: radyan cinsinden kosinüs

cot: radyan cinsinden kotanjant

csc: radyan cinsinden kosekant

sec: radyan cinsinden sekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR