MATLAB FONKSİYONLARI

acos KOMUTU

 
 

❃ Verilen değerin arkkosinüsünü radyan cinsinden bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

acos(x)

x: Arkkosinüsü alınacak değer (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

acos() komutu, verilen değerin radyan cinsinden arkkosinüsünü bulur. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda acos komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının arkkosinüsünü alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Arkkosinüsün formülü

❆ Arkkosinüs, kosinüs fonksiyonunun belli bir aralıktaki tersidir. Kosinüs -1 ile 1 arasında olduğundan, gerçek bir açı değeri alabilmek için acos() komutuna parametre olarak -1 ile 1 arasında bir değer yazmamız gerekir.

❆ Sonuç, 0 ile ... arasında (yaklaşık olarak 0 ile 3.1416 arasında) çıkar.

NOT: acos komutu radyan cinsinden sonuç verir. Eğer derece cinsinden değer bulmak istiyorsak, acosd komutunu kullanabiliriz.

 
 

ÖRNEK

 • 0.5'in arkkosinüsünü almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  acos(0.5)

 • ...

  matrisindeki elemanların arkkosinüsünü almak için

  acos([0 0.5 ; 0.25 0.75])

  komutunu kullanırız. Bu komut, tüm elemanların ayrı ayrı arkkosinüslerini bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

acosd: derece cinsinden değer veren arkkosinüs

cos: radyan cinsinden kosinüs

cosd: derece cinsinden kosinüs

asin: radyan cinsinden değer veren arksinüs

atan: radyan cinsinden değer veren arktanjant

acot: radyan cinsinden değer veren arkkotanjant

acsc: radyan cinsinden değer veren arkkosekant

asec: radyan cinsinden değer veren arksekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR