MATLAB FONKSİYONLARI

cosd KOMUTU

 
 

❃ Derece cinsinden verilen açının kosinüsünü bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

cosd(x)

x: Derece cinsinden açı (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

cosd() komutu, derece cinsinden verilen açının kosinüsünü alır. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda cosd komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının kosinüsünü alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Kosinüsün formülü

❆ Bir açının kosinüsü, dik bir üçgende bu açının komşu kenarının hipotenüse oranına eşittir.

Kosinüsün grafiği

❆ Kosinüs fonksiyonu her zaman -1 ile +1 aralığındadır. Dolayısıyla, gerçek sayılarla uğraştığımız sürece cosd komutuyla elde edeceğimiz değer, -1 ile +1 arasında olacaktır.

NOT: cosd komutuna yazacağımız parametrenin derece cinsinden olduğunu unutmayalım. Eğer radyan cinsinden bir açının kosinüsünü bulmak istiyorsak, cos komutunu kullanmamız gerekir.

Radyan ile derece arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

...

...

 
 

ÖRNEK

 • ...'nin kosinüsünü almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  cosd(50)

 • ...

  matrisindeki elemanların kosinüsünü almak için

  cosd([60 30 ; 90 120])

  komutunu kullanırız. Bu komut tüm elemanların ayrı ayrı kosinüslerini bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

cos: radyan cinsinden kosinüs

acosd: derece cinsinden değer veren arkkosisinüs fonksiyonu

sind: derece cinsinden sinüs

tand: derece cinsinden tanjant

cotd: derece cinsinden kotanjant

cscd: derece cinsinden kosekant

secd: derece cinsinden sekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR