MATLAB FONKSİYONLARI

sec KOMUTU

 
 

❃ Radyan cinsinden verilen açının sekantını bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

sec(x)

x: Radyan cinsinden açı (skaler, vektör veya matris)

 
 

AÇIKLAMA

sec() komutu, radyan cinsinden verilen açının sekantını alır. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda sec komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının sekantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

Sekantın formülü

❆ Bir açının sekantı, dik bir üçgende hipotenüsün bu açının komşu kenarına oranına eşittir. Sekant, kosinüsün çarpmaya göre tersidir.

... sekantın grafiği

❆ Sekant fonksiyonu +1'den ...'a kadar ve -1'den ...'a kadar değerler alır. Gerçek sayılarla uğraştığımız sürece, sekant -1 ile +1 arasında değer almaz.

NOT: sec komutuna yazacağımız parametrenin radyan cinsinden olduğunu unutmayalım. Eğer derece cinsinden bir açının sekantını bulmak istiyorsak, secd komutunu kullanmamız gerekir.

Radyan ile derece arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

...

...

 
 

ÖRNEK

 • ...'ün sekantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  sec(pi/3)

 • ...

  matrisindeki elemanların sekantını almak için

  sec([pi/3 pi/5 ; pi/6 pi/4])

  komutunu kullanırız. Bu komut tüm elemanların ayrı ayrı sekantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

secd: derece cinsinden sekant

asec: radyan cinsinden değer veren arksekant fonksiyonu

sin: radyan cinsinden sinüs

cos: radyan cinsinden kosinüs

tan: radyan cinsinden tanjant

cot: radyan cinsinden kotantjant

csc: radyan cinsinden kosekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR