MATLAB FONKSİYONLARI

sin KOMUTU

 
 

❃ Radyan cinsinden verilen açının sinüsünü bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

sin(x)

x: Radyan cinsinden açı (skaler, vektör veya matris)

 
 

AÇIKLAMA

sin() komutu, radyan cinsinden verilen açının sinüsünü alır. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda sin komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının sinüsünü alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

Sinüsün formülü

❆ Bir açının sinüsü, dik bir üçgende bu açının karşısındaki kenarın hipotenüse oranına eşittir.

Sinüsün grafiği

❆ Sinüs fonksiyonu -1 ile +1 aralığındadır. Dolayısıyla, gerçek sayılarla uğraştığımız sürece sin komutuyla elde edeceğimiz değer bu aralıkta olacaktır.

NOT: sin komutuna yazacağımız parametrenin radyan cinsinden olduğunu unutmayalım. Eğer derece cinsinden bir açının sinüsünü alacaksak, sind komutunu kullanmamız gerekir.

Radyan ile derece arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

...

...

 
 

ÖRNEK

 • ...'ün sinüsünü almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  sin(pi/4)

 • ...

  matrisindeki elemanların sinüslerini almak için

  sin([pi/2 0 ; 0 pi/4])

  komutunu kullanırız. Bu komut tüm elemanların ayrı ayrı sinüslerini bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

sind: derece cinsinden sinüs

asin: radyan cinsinden değer veren arksinüs fonksiyonu

cos: radyan cinsinden kosinüs

tan: radyan cinsinden tanjant

cot: radyan cinsinden kotanjant

csc: radyan cinsinden kosekant

sec: radyan cinsinden sekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR