MATLAB FONKSİYONLARI

cscd KOMUTU

 
 

❃ Derece cinsinden verilen açının kosekantını bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

cscd(x)

x: Derece cinsinden açı (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

cscd() komutu, derece cinsinden verilen açının kosekantını alır. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda cscd komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının kosekantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Kosekantın formülü

❆ Bir açının kosekantı, dik bir üçgende hipotenüsün bu açının karşı kenarına oranına eşittir. Kosekant, sinüsün çarpmaya göre tersidir.

... Kosekantın grafiği

❆ Kosekant fonksiyonu +1'den ...'a kadar ve -1'den ...'a kadar değerler alır. Gerçek sayılarla uğraştığımız sürece, kosekant -1 ile +1 arasında değer almaz.

NOT: cscd komutuna yazacağımız parametrenin derece cinsinden olduğunu unutmayalım. Eğer radyan cinsinden bir açının kotanjantını bulmak istiyorsak, csc komutunu kullanmamız gerekir.

Radyan ile derece arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

...

...

 
 

ÖRNEK

 • ...'nin kosekantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  cscd(60)

 • ...

  matrisindeki elemanların kosekantlarını almak için

  cscd([60 30 ; 90 120])

  komutunu kullanırız. Bu komut tüm elemanların ayrı ayrı kosekantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

csc: radyan cinsinden kosekant

acscd: derece cinsinden değer veren arkkosekant fonksiyonu

sind: derece cinsinden sinüs

cosd: derece cinsinden kosinüs

tand: derece cinsinden tanjant

cotd: derece cinsinden kotanjant

secd: derece cinsinden sekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR