MATLAB FONKSİYONLARI

secd KOMUTU

 
 

❃ Derece cinsinden verilen açının sekantını bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

secd(x)

x: Derece cinsinden açı (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

secd() komutu, derece cinsinden verilen açının sekantını alır. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda secd komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının sekantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Sekantın formülü

❆ Bir açının sekantı, dik bir üçgende hipotenüsün bu açının komşu kenarına oranına eşittir. Sekant, kosinüsün çarpmaya göre tersidir.

... sekantın grafiği

❆ Sekant fonksiyonu +1'den ...'a kadar ve -1'den ...'a kadar değerler alır. Gerçek sayılarla uğraştığımız sürece, sekant -1 ile +1 arasında değer almaz.

NOT: secd komutuna yazacağımız parametrenin derece cinsinden olduğunu unutmayalım. Eğer radyan cinsinden bir açının sekantını bulmak istiyorsak, sec komutunu kullanmamız gerekir.

Radyan ile derece arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

...

...

 
 

ÖRNEK

 • ...'nin sekantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  secd(30)

 • ...

  matrisindeki elemanların sekantlarını almak için

  secd([60 30 ; 90 120])

  komutunu kullanırız. Bu komut tüm elemanların ayrı ayrı sekantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

sec: radyan cinsinden sekant

asecd: derece cinsinden değer veren arksekant fonksiyonu

sind: derece cinsinden sinüs

cosd: derece cinsinden kosinüs

tand: derece cinsinden tanjant

cotd: derece cinsinden kotanjant

cscd: derece cinsinden kosekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR