MATLAB FONKSİYONLARI

sind KOMUTU

 
 

❃ Derece cinsinden verilen açının sinüsünü bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

sind(x)

x: Derece cinsinden açı (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

sind() komutu, derece cinsinden verilen açının sinüsünü bulut. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda sind komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının sinüsünü alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Sinüsün formülü

❆ Bir açının sinüsü, dik bir üçgende bu açının karşısındaki kenarın hipotenüse oranına eşittir.

Sinüsün grafiği

❆ Sinüs fonksiyonu -1 ile +1 aralığındadır. Dolayısıyla, gerçek sayılarla uğraştığımız sürece sind komutuyla elde edeceğimiz değer bu aralıkta olacaktır.

NOT: sind komutuna yazacağımız parametrenin derece cinsinden olduğunu unutmayalım. Eğer radyan cinsinden bir açının sinüsünü alacaksak, sin komutunu kullanmamız gerekir.

Radyan ile derece arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

...

...

 
 

ÖRNEK

 • ...'nin sinüsünü almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  sind(30)

 • ...

  matrisindeki elemanların sinüsünü almak için

  sind([60 30 ; 90 120])

  komutunu kullanırız. Bu komut tüm elemanların ayrı ayrı sinüslerini bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

sin: radyan cinsinden sinüs

asind: derece cinsinden değer veren arksinüs fonksiyonu

cosd: derece cinsinden kosinüs

tand: derece cinsinden tanjant

cotd: derece cinsinden kotanjant

cscd: derece cinsinden kosekant

secd: derece cinsinden sekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR