MATLAB FONKSİYONLARI

cotd KOMUTU

 
 

SÖZ DİZİMİ

❃ Derece cinsinden verilen açının kotanjantını bulan komut.

cotd(x)

x: Derece cinsinden açı (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

cotd() komutu, derece cinsinden verilen açının kotanjantını alır. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda cotd komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının kotanjantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Kotanjantın formülü

❆ Bir açının kotanjantı, dik bir üçgende bu açının komşu kenarının karşı kenarına oranına eşittir. Kotanjant, tanjantın çarpmaya göre tersidir.

... Kotanjantın grafiği

❆ Kotanjant fonksiyonu ... ile ... arasında herhangi bir değer alabilir.

NOT: cotd komutuna yazacağımız parametrenin derece cinsinden olduğunu unutmayalım. Eğer radyan cinsinden bir açının kotanjantını bulmak istiyorsak, cot komutunu kullanmamız gerekir.

Radyan ile derece arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

...

...

 
 

ÖRNEK

 • ...'nin kotanjantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  cotd(70)

 • ...

  matrisindeki elemanların kotanjantını almak için

  cotd([60 30 ; 90 120])

  komutunu kullanırız. Bu komut tüm elemanların ayrı ayrı kotanjantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

cot: radyan cinsinden kotanjant

acotd: derece cinsinden değer veren arkkotanjant fonksiyonu

sind: derece cinsinden sinüs

cosd: derece cinsinden kosinüs

tand: derece cinsinden tanjant

cscd: derece cinsinden kosekant

secd: derece cinsinden sekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR