MATLAB FONKSİYONLARI

acosd KOMUTU

 
 

❃ Verilen değerin arkkosinüsünü derece cinsinden bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

acosd(x)

x: Arkkosinüsü alınacak değer (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

acosd() komutu, verilen değerin derece cinsinden arkkosinüsünü bulur. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda acosd komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının arkkosinüsünü alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Arkkosinüsün formülü

❆ Arkkosinüs, kosinüs fonksiyonunun belli bir aralıktaki tersidir. Kosinüs -1 ile 1 arasında olduğundan, gerçek bir açı değeri alabilmek için acosd() komutuna parametre olarak -1 ile 1 arasında bir değer yazmamız gerekir.

❆ Sonuç, 0 ile ... arasında çıkar.

NOT: acosd komutu derece cinsinden sonuç verir. Eğer radyan cinsinden değer bulmak istiyorsak, acos komutunu kullanabiliriz.

 
 

ÖRNEK

 • 0.5'in arkkosinüsünü almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  acosd(0.5)

 • ...

  matrisindeki elemanların arkkosinüsünü almak için

  acosd([0 0.5 ; 0.25 0.75])

  komutunu kullanırız. Bu komut, tüm elemanların ayrı ayrı arkkosinüslerini bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

acos: radyan cinsinden değer veren arkkosinüs

cos: radyan cinsinden kosinüs

cosd: derece cinsinden kosinüs

asind: derece cinsinden değer veren arksinüs

atand: derece cinsinden değer veren arktanjant

acotd: derece cinsinden değer veren arkkotanjant

asecd: derece cinsinden değer veren arksekant

acscd: derece cinsinden değer veren arkkosekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR