MATLAB FONKSİYONLARI

tand KOMUTU

 
 

❃ Derece cinsinden verilen açının tanjantını bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

tand(x)

x: Derece cinsinden açı (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

tand() komutu, derece cinsinden verilen açının tanjantını alır. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda tand komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının tanjantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Tanjantın formülü

❆ Bir açının tanjantı, dik bir üçgende bu açının karşı kenarının komşu kenarına oranına eşittir.

Tanjantın grafiği

❆ Tanjant fonksiyonu ... ile ... arasında herhangi bir değer alabilir.

NOT: tand komutuna yazacağımız parametrenin derece cinsinden olduğunu unutmayalım. Eğer radyan cinsinden bir açının tanjantını bulmak istiyorsak, tan komutunu kullanmamız gerekir.

Radyan ile derece arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

...

...

 
 

ÖRNEK

 • ...nin tanjantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  tand(45)

 • ...

  matrisindeki elemanların tanjantını almak için

  tand([60 30 ; 90 120])

  komutunu kullanırız. Bu komut tüm elemanların ayrı ayrı tanjantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

tan: radyan cinsinden tanjant

atand: derece cinsinden değer veren arktanjant fonksiyonu

sind: derece cinsinden sinüs

cosd: derece cinsinden kosinüs

cotd: derece cinsinden kotanjant

cscd: derece cinsinden kosekant

secd: derece cinsinden sekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR