MATLAB FONKSİYONLARI

acot KOMUTU

 
 

❃ Verilen değerin arkkotanjantını radyan cinsinden bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

acot(x)

x: Arkkotanjantı alınacak değer (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

acot() komutu, verilen değerin radyan cinsinden arkkotanjantını bulur. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda acot komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının arkkotanjantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Arkkotanjantın formülü

❆ Arkkotanjant, kotanjant fonksiyonunun belli bir aralıktaki tersidir.

acot komutunun sonucu, ... ile ... arasında (yaklaşık olarak 1.5708 ile -1.5708 arasında) çıkar.

NOT: acot komutu radyan cinsinden sonuç verir. Eğer derece cinsinden değer bulmak istiyorsak, acotd komutunu kullanabiliriz.

 
 

ÖRNEK

 • 1'in arkkotanjantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  acot(1)

 • ...

  matrisindeki elemanların arkkotanjantını almak için

  acot([100 1 ; 0.5 -2])

  komutunu kullanırız. Bu komut, tüm elemanların ayrı ayrı arkkotanjantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

acotd: derece cinsinden değer veren arkkotanjant

cot: radyan cinsinden kotanjant

cotd: derece cinsinden kotanjant

asin: radyan cinsinden değer veren arksinüs

acos: radyan cinsinden değer veren arkkosinüs

atan: radyan cinsinden değer veren arktanjant

acsc: radyan cinsinden değer veren arkkosekant

asec: radyan cinsinden değer veren arksekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR