MATLAB FONKSİYONLARI

asec KOMUTU

 
 

❃ Verilen değerin arksekantını radyan cinsinden bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

asec(x)

x: Arksekantı alınacak değer (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

asec() komutu, verilen değerin radyan cinsinden arksekantını bulur. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda asec komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının arksekantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Arksekantın formülü

❆ Arksekant, sekant fonksiyonunun belli bir aralıktaki tersidir. Sekant (-∞, -1]U[1, ∞) aralığında olduğu için, asec içine de bu aralıkta bir değer yazmamız gerekir.

asec komutunun sonucu, 0 ile ... arasında (yaklaşık olarak 0 ile 3.1416 arasında) çıkar.

NOT: asec komutu radyan cinsinden sonuç verir. Eğer derece cinsinden değer bulmak istiyorsak, asecd komutunu kullanabiliriz.

 
 

ÖRNEK

 • 2'nin arksekantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  asec(2)

 • ...

  matrisindeki elemanların arksekantını almak için

  asec([100 1 ; 4 -2])

  komutunu kullanırız. Bu komut, tüm elemanların ayrı ayrı arksekantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

asecd: derece cinsinden değer veren arksekant

sec: radyan cinsinden sekat

secd: derece cinsinden sekant

asin: radyan cinsinden değer veren arksinüs

acos: radyan cinsinden değer veren arkkosinüs

atan: radyan cinsinden değer veren arktanjant

acot: radyan cinsinden değer veren arkkotanjant

acsc: radyan cinsinden değer veren arkkosekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR