MATLAB FONKSİYONLARI

asin KOMUTU

 
 

❃ Verilen değerin arksinüsünü radyan cinsinden bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

asin(x)

x: Arksinüsü alınacak değer (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

asin() komutu, verilen değerin radyan cinsinden arksinüsünü bulur. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda asin komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının arksinüsünü alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Arksinüsün formülü

❆ Arksinüs, sinüs fonksiyonunun belli bir aralıktaki tersidir. Sinüs -1 ile 1 arasında olduğundan gerçek bir açı değeri alabilmek için asin() komutuna parametre olarak -1 ile 1 arasında bir değer yazmamız gerekir.

❆ Sonuç, ... ile ... arasında (yaklaşık olarak -1.5708 ile 1.5708 arasında) çıkar.

NOT: asin komutu radyan cinsinden sonuç verir. Eğer derece cinsinden değer bulmak istiyorsak, asind komutunu kullanabiliriz.

 
 

ÖRNEK

 • 0.5'in arksinüsünü almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  asin(0.5)

 • ...

  matrisindeki elemanların arksinüsünü almak için

  asin([0 0.5 ; 0.25 0.75])

  komutunu kullanırız. Bu komut, tüm elemanların ayrı ayrı arksinüslerini bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

asind: derece cinsinden değer veren arksinüs

sin: radyan cinsinden sinüs

sind: derece cinsinden sinüs

acos: radyan cinsinden değer veren arkkosinüs

atan: radyan cinsinden değer veren arktanjant

acot: radyan cinsinden değer veren arkkotanjant

acsc: radyan cinsinden değer veren arkkosekant

asec: radyan cinsinden değer veren arksekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR