MATLAB FONKSİYONLARI

asind KOMUTU

 
 

❃ Verilen değerin arksinüsünü derece cinsinden bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

asind(x)

x: Arksinüsü alınacak değer (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

asind() komutu, verilen değerin derece cinsinden arksinüsünü bulur. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda asind komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının arksinüsünü alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Arksinüsün formülü

❆ Arksinüs, sinüs fonksiyonunun belli bir aralıktaki tersidir. Sinüs -1 ile 1 arasında olduğundan gerçek bir açı değeri alabilmek için asind() komutuna parametre olarak -1 ile 1 arasında bir değer yazmamız gerekir.

❆ Sonuç, ... ile ... arasında çıkar.

NOT: asind komutu derece cinsinden sonuç verir. Eğer radyan cinsinden değer bulmak istiyorsak, asin komutunu kullanabiliriz.

 
 

ÖRNEK

 • 0.5'in arksinüsünü almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  asind(0.5)

 • ...

  matrisindeki elemanların arksinüsünü almak için

  asind([0 0.5 ; 0.25 0.75])

  komutunu kullanırız. Bu komut, tüm elemanların ayrı ayrı arksinüslerini bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

asin: radyan cinsinden değer veren arksinüs

sin: radyan cinsinden sinüs

sind: derece cinsinden sinüs

acosd: derece cinsinden değer veren arkkosinüs

atand: derece cinsinden değer veren arktanjant

acotd: derece cinsinden değer veren arkkotanjant

asecd: derece cinsinden değer veren arksekant

acscd: derece cinsinden değer veren arkkosekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR