MATLAB FONKSİYONLARI

atan KOMUTU

 
 

❃ Verilen değerin arktanjantını radyan cinsinden bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

atan(x)

x: Arktanjantı alınacak değer (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

atan() komutu, verilen değerin radyan cinsinden arktanjantını bulur. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda atan komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının arktanjantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Arktanjantın formülü

❆ Arktanjant, tanjant fonksiyonunun belli bir aralıktaki tersidir.

atan komutunun sonucu, ... ile ... arasında (yaklaşık olarak 1.5708 ile -1.5708 arasında) çıkar.

NOT: atan komutu radyan cinsinden sonuç verir. Eğer derece cinsinden değer bulmak istiyorsak, atand komutunu kullanabiliriz.

 
 

ÖRNEK

 • 1'in arktanjantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  atan(1)

 • ...

  matrisindeki elemanların arktanjantını almak için

  atan([100 1 ; 0.5 -2])

  komutunu kullanırız. Bu komut, tüm elemanların ayrı ayrı arktanjantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

atand: derece cinsinden değer veren arktanjant

tan: radyan cinsinden tanjant

tand: derece cinsinden tanjant

asin: radyan cinsinden değer veren arksinüs

acos: radyan cinsinden değer veren arkkosinüs

acot: radyan cinsinden değer veren arkkotanjant

acsc: radyan cinsinden değer veren arkkosekant

asec: radyan cinsinden değer veren arksekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR