MATLAB FONKSİYONLARI

atand KOMUTU

 
 

❃ Verilen değerin arktanjantını derece cinsinden bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

atand(x)

x: Arktanjantı alınacak değer (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

atand() komutu, verilen değerin derece cinsinden arktanjantını bulur. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda atand komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının arktanjantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Arktanjantın formülü

❆ Arktanjant, tanjant fonksiyonunun belli bir aralıktaki tersidir.

atand komutunun sonucu, ... ile ... arasında çıkar.

NOT: atand komutu derece cinsinden sonuç verir. Eğer radyan cinsinden değer bulmak istiyorsak, atan komutunu kullanabiliriz.

 
 

ÖRNEK

 • 1'in arktanjantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  atan(1)

 • ...

  matrisindeki elemanların arktanjantını almak için

  atand([100 1 ; 0.5 -2])

  komutunu kullanırız. Bu komut, tüm elemanların ayrı ayrı arktanjantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

atan: radyan cinsinden değer veren arktanjant

tan: radyan cinsinden tajant

tand: derece cinsinden tanjant

asind: derece cinsinden değer veren arksinüs

acosd: derece cinsinden değer veren arkkosinüs

acotd: derece cinsinden değer veren arkkotanjant

asecd: derece cinsinden değer veren arksekant

acscd: derece cinsinden değer veren arkkosekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR