MATLAB FONKSİYONLARI

asecd KOMUTU

 
 

❃ Verilen değerin arksekantını derece cinsinden bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

asecd(x)

x: Arksekantı alınacak değer (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

asecd() komutu, verilen değerin derece cinsinden arksekantını bulur. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda asecd komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının arksekantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Arksekantın formülü

❆ Arksekant, sekant fonksiyonunun belli bir aralıktaki tersidir. Sekant (-∞, -1]U[1, ∞) aralığında olduğu için, asecd içine de bu aralıkta bir değer yazmamız gerekir.

asecd komutunun sonucu, 0 ile ... arasında çıkar.

NOT: asecd komutu derece cinsinden sonuç verir. Eğer radyan cinsinden değer bulmak istiyorsak, asec komutunu kullanabiliriz.

 
 

ÖRNEK

 • 2'nin arksekantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  asecd(2)

 • ...

  matrisindeki elemanların arksekantını almak için

  asecd([100 1 ; 4 -2])

  komutunu kullanırız. Bu komut, tüm elemanların ayrı ayrı arksekantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

asec: radyan cinsinden değer veren arksekant

sec: radyan cinsinden sekant

secd: derece cinsinden sekant

asind: derece cinsinden değer veren arksinüs

acosd: derece cinsinden değer veren arkkosinüs

atand: derece cinsinden değer veren arktanjant

acotd: derece cinsinden değer veren arkkotanjant

acscd: derece cinsinden değer veren arkkosekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR